2019 -2020 Mokslo metų kainos

Shadwell mokykla £700

(galima mokėti kas mėnesį po £70)

/ metams

£30 Registracijos mokestis ( vienkartinis, negrąžinamas)

£70 Depozitas ( įskaitomas į mokėjimus už paskutinį mokslo metų mėnesį)

£15 Kasmetinis mokestis už mokymo priemones

Grays mokykla £500

(galima mokėti kas mėnesį po £50)

/ metams

£30 Registracijos mokestis ( vienkartinis, negrąžinamas)

£50 Depozitas ( įskaitomas į mokėjimus už paskutinį mokslo metų mėnesį)

£15 Kasmetinis mokestis už mokymo priemones