2018 - 2019 Mokslo metų kainos

Shadwell mokykla £700

(galima mokėti kas mėnesį po £70)

/ metams

£15 Registracijos mokestis ( vienkartinis, negrąžinamas)

£70 Depozitas ( įskaitomas į mokėjimus už paskutinį mokslo metų mėnesį)

£15 Kasmetinis mokestis už mokymo priemones

Grays mokykla £450

(galima mokėti kas mėnesį po £45)

/ metams

£15 Registracijos mokestis ( vienkartinis, negrąžinamas)

£45 Depozitas ( įskaitomas į mokėjimus už paskutinį mokslo metų mėnesį)

£15 Kasmetinis mokestis už mokymo priemones