Skip to content

Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas

Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas, vykstantis Londone,  Didžiojoje Britanijoje, organizuojamas nuo 2005 metų.  Konkurse gali dalyvauti vaikai bei paaugliai nuo 5 iki 18 metų, gyvenantys bet kurioje pasaulio šalyje.Konkurso dalyviai varžosi trijose kategorijose: instrumentininkų, vokalistų bei šokėjų.

 Konkurso dalyviai varžosi dėl  pagrindinio konkurso nugalėtojo vardo ir nugalėtojų vardų vokalistų, šokėjų ir instrumentininkų kategorijose dviejose amžiaus grupėse: 5- 12 ir 13 – 18.

Konkursantų pasirodymus vertina profesionali vertinimo komisija. Pagrindinio prizo laimėtojas bei pirmų ir antrų vietų konkurso laimėtojai apdovanojami nugalėtojų skulptūrėlėmis bei diplomais. Visi konkurso dalyviai apdovanojami specialiai konkursui sukurtais atminimo medaliais.

 Registraciją į konkursą vyksta iki kovo 31 d. Dėl registracijos ir išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: eclighthouse@yahoo.co.uk 

Tarptautinis jaunųjų talentų konkursas  2019 vyks gegužės 19  d., adresu: The Broadway Theatre, Barking, IG11 7LS. Pradžia – 12.00

Žiūrovai į konkursą bilietus gali nusipirkti Broadway teatre arba internetiniame Broadway teatro puslapyje: http://www.thebroadwaybarking.com

Renginio organizatorius –  EC LIGHTHOUSE.

Renginio globėjas – LR ambasada JK.

Projekto vadovė –  Nijole Jankauskiene

Informacija telefonu: 07963319140; 07529180161

El.paštu: eclighthouse@yahoo.co.uk

TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ TALENTŲ

KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                      1. Tarptautinio jaunųjų talentų konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, sąlygas, eigą ir vertinimo kriterijus.

                      2. Konkurso iniciatorius ir organizatorius – EC Lighthouse Ltd. Konkurso globėjas – Lietuvos Respublikos ambasada JK. Projekto vadovė – Nijolė Jankauskienė.

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Konkurso tikslas – skatinti gerbti ir puoselėti lietuvių kalbą, motyvuoti vaikus bei paauglius kūrybinei veiklai, suteikti galimybę vaikams bei paaugliams atskleisti talentus, skatinti bendruomeniškumą.

                     4. Konkurso uždaviniai:

4.1. Išrinkti talentingiausius konkurso atlikėjus.

4.2. Stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp įvairiose šalyse gyvenančių lietuvių kilmės vaikų bei paauglių, pristatyti savo krašto kultūrą kitoms tautoms.

 III. KONKURSO SĄLYGOS

5. Konkurse gali dalyvauti  vaikai nuo 5 iki 18 metų.

6. Visi konkurso dalyviai atlieka po vieną kūrinį. Moksleivių mokytojai yra atsakingi už parinkto kūrinio atitikimą moksleivio amžių.

7. Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti skirtingose kategorijose, pildo dalyvio anketą kiekvienoje kategorijoje ir moka registracijos mokestį už kiekvieną kategoriją atskirai.

         8. Konkurso dalyviai varžosi dėl  pagrindinio konkurso nugalėtojo vardo ir nugalėtojų vardų vokalistų, šokėjų ir instrumentininkų kategorijose dviejose amžiaus grupėse: 5- 12 ir 13 – 18.

       9. Po du laureatus –  pirmos ir antros vietos laimėtoją – vertinimo komisija išrenka iš kiekvienos kategorijos( vokalistų, šokėjų, instrumentininkų) abiejose amžiaus grupėse. Jie  apdovanojami specialiai konkursui sukurtomis skulptūrėlėmis  bei laureatų diplomais.

      10. Visiems dalyviams įteikiami at­minimo suvenyrai.

 IV. VERTINIMO EIGA IR APDOVANOJIMAI

11. Konkurso dalyvių pasirodymą vertina  profesionalų komisija.

12. Vertinama 10 balų sistemoje uždaru balsavimu.

13. Esant vienodam surinktų balų skaičiui, galutinį sprendimą priima vertinimo komisijos pirmininkas.

14. Rezultatai skelbiami konkurso dieną pasirodžius visiems konkurso dalyviams.

V. KONKURSO EIGA

15. Dalyviai konkursui registruojami iki kovo 31 d .

16. Dalyvio registracijos mokestis turi būti sumokėtas iki gegužės 1 d.

17. Konkurso nugalėtojai apdovanojami  konkurso dieną, jam pasibaigus.

18. Konkursas filmuojams, reportažai iš konkurso transliuojami, nuotraukos publikuojamos.

VI. KONKURSO VIETA IR LAIKAS

19. Konkurso vieta –  Londonas, Broadway Theatre, Barking, IG11 7LS.

20. Konkurso laikas – gegužės 19 d., 2019 m. Konkurso pradžia – 12.00. 

21. Konkursantai  bei vertinimo komisija atvyksta 11.00