Skip to content

Apie mus

EC Lighthouse savo veiklą vykdo Jungtinėje Karalystėje. EC Lighthouse centrui priklauso:

  • lituanistinė mokykla – Londone, Shadwell
  • lituanistinė mokykla Grays‘e
  • šokių studija Barking‘e, Broadway teatre.

EC Lighthouse oficialiai registruota papildomo ugdymo mokykla, kuri vadovaujasi mokyklos konstitucija, JK teisės aktais ir  švietimo programomis bei LR ŠMM  rekomendacijomis. EC Lighthouse  aktyviai dalyvauja tiek gyvenamosios šalies, tiek LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotuose projektuose bei švietimo įstaigų renginiuose.

EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje Londone (Shadwell) pamokos vyksta šeštadieniais, nuo 10.00 iki 17.00, Grays – ketvirtadieniais, nuo 16.30 iki 20.00, šokių studijoje Barking‘e – antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 17.30 iki 21.30,  penktadieniais – nuo 18.00 iki 20.00

EC Lighthouse gali mokytis bet kokios tautybės vaikai bei jaunimas nuo 4 iki 16 metų. Moksleiviai, besimokantys lituanistinėse EC Lighthouse mokyklose turi galimybę laikyti lietuvių kalbos įskaitą bei atitinkamos klasės ŠMM ministerijos bei Nacionalinio egzaminų centro parengtus Diagnostinius lietuvių kalbos ir Standartizuotus lietuvių kalbos testus bei Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos lygių nustatymo egzaminą. EC Lighthouse šokių studijos šokėjai turi galimybę laikyti British Art Council šokių egzaminus.

National Resource centre for Supplementary Education EC Lighthouse lituanistinei mokyklai yra suteikusi auksinį apdovanojimą (,,Gold Avard’’) už kokybišką darbą ir įvairius pasiekimus.

Mokykla palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su vietos savivaldybe, Londono muziejumi,  Britų muziejumi, Rygos lietuvių vidurine mokykla, Vilniaus namų gimnazija bei kitomis mokyklomis bei institucijomis, dalyvauja įvairiuose konkursuose.EC Lighthouse mokykla ir jos moksleiviai yra pelnę daugybę apdovanojimų. EC Lighthouse mokykla daug dėmesio skiria moksleivių edukacinei – kultūrinei veiklai. Mokykloje vyksta susitikimai su įdomiais žmonėmis: istorikais, rašytojais, prodiuseriais. Moksleiviai vyksta į istorijos pamokas, vedamas muziejuose, su krašto istorija susipažįsta ne tik pamokų metu, bet ir apsilankydami pilyse. EC Lighthouse siekia, kad kiekvienas moksleivis atvykęs į mokyklą jaustųsi saugus, pagal savo galimybes ir gebėjimus siektų kiek galima geresnių rezultatų, galėtų atrasti savo talentus, jos tobulintų, augtų kūrybinėje aplinkoje.