Lituanistinė mokykla

Grays EC Lighthouse lituanistinė mokykla

EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje ( Grays) dėstoma lietuvių kalba, Lietuvos istorija ir geografija. Meninio ugdymo pamokos (teatras ir dailė) yra integruojami į lietuvių kalbos pamokas. Pamokos EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje (Grays) vyksta ketvirtadieniais, nuo 17.30 iki 20.00

Mokslo metai  EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje prasideda rugsėjo antrą savaitę, baigiasi –  liepos antrą savaitę. Moksleiviai laiko lietuvių kalbos įskaitas ir egzaminus, mokslo metų pabaigoje išduodami pažymėjimai.  Atostogos yra derinamos su atostogomis britiškose ugdymo įstaigose.

EC Lighthouse lituanistinės mokyklos (Grays) adresas:  The Beehive Centre, West Street, Grays,  RM17 6XP

Shadwell EC Lighthouse lituanistinė mokykla

EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje dėstoma lietuvių kalba, Lietuvos istorija, geografija, teatras, muzika, šokiai ir dailė. Nuo 2018 metų pradėta dėstyti ispanų kalba. Pamokos EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje (Shadwell) vyksta šeštadieniais, nuo 10.00 iki 17.00.

Moksleiviai laiko lietuvių kalbos įskaitas ir egzaminus, mokslo metų pabaigoje išduodami pažymėjimai. Mokslo metai  EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje prasideda rugsėjo antrą savaitę, baigiasi –  liepos antrą savaitę. Atostogos yra derinamos su atostogomis britiškose ugdymo įstaigose.

ISPANŲ KALBA

Nuo 2018 metų rugsėjo EC Lighthouse lituanistinėje mokykloje (Shadwell) pradėta dėstyti ispanų kalba.  2018 – 2019 mokslo metais ispanų kalbos mokosi 24 moksleiviai nuo 11 iki 13 metų. Nuo 2019 metų rugsėjo ispanų kalbos galės mokytis ir moksleiviai nuo 8 metų.

Ispanų kalba yra įtraukta į  lituanistinės mokyklos pasirenkamų dalykų programą, todėl papildomai už ispanų kalbos pamokas  lituanistinės mokyklos moksleiviams mokėti nereikia.

Kodėl  ispanų kalba?

  • Ispanų kalba yra viena iš labiausiai pasaulyje paplitusių kalbų. Ispanų kalba yra oficiali kalba Ispanijos, Meksikos, Argentinos ir kt. ( Iš viso 21 šalyje).
  • Ispanų kalba yra viena iš pagrindinių užsienio kalbų JK, kurios prireiks netolimoje ateityje.
  • Kalbų mokėjimas praplečia žmogaus galimybių ribas.

EC Lighthouse lituanistinės mokyklos (Shadwell) adresas: Harry Gosling Primary School, Fairclough Street, E1 1NT

2018 - 2019 Mokslo metų kainos

Shadwell mokykla £700

(galima mokėti kas mėnesį po £70)

/ metams

£15 Registracijos mokestis ( vienkartinis, negrąžinamas)
£70 Depozitas ( įskaitomas į mokėjimus už paskutinį mokslo metų mėnesį)
£15 Kasmetinis mokestis už mokymo priemones
Shadwell mokykla £450

(galima mokėti kas mėnesį po £45)

/ metams

£15 Registracijos mokestis ( vienkartinis, negrąžinamas)
£45 Depozitas ( įskaitomas į mokėjimus už paskutinį mokslo metų mėnesį)
£15 Kasmetinis mokestis už mokymo priemones