Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

JTK nuostatai

TARPTAUTINIO JAUNŲJŲ TALENTŲ KONKURSO, SKIRTO MOTINOS DIENAI,

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tarptautinio jaunųjų talentų konkurso, skirto Motinos dienai, nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, sąlygas, eigą ir vertinimo kriterijus.

2. Konkurso iniciatorius ir organizatorius – EC Lighthouse Ltd. Konkurso globėjas – Lietuvos Respublikos ambasada JK. Projekto vadovė – Nijolė Jankauskienė.

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – skatinti gerbti ir puoselėti lietuvių kalbą ir lietuviškas tradicijas, motyvuoti vaikus bei paauglius kūrybinei veiklai, suteikti galimybę vaikams bei paaugliams atskleisti talentus, skatinti bendruomeniškumą.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. Išrinkti talentingiausius konkurso atlikėjus.

5.2. Stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp įvairiose šalyse gyvenančių lietuvių kilmės vaikų bei paauglių, pristatyti savo krašto kultūrą kitoms tautoms.

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

6. Konkurse gali dalyvauti  vaikai nuo 4 iki 18 metų.

7. Visi konkurso dalyviai atlieka po du kūrinius. Vokalistams vieną kūrinį privaloma atlikti lietuvių kalba.

8. Konkurso dalyviai varžysis dėl nugalėtojų vardų amžiaus grupėse:

                      a) amžiaus grupės – 4- 7, 8 -11, 12- 15, 16 – 18

9. Po vieną laureatą – konkurso nugalėtoją – vertinimo komisija išrinks iš kiekvienos kategorijos( vokalistų, šokėjų, instrumentininkų) nepriklausomai nuo amžiaus. Jie bus apdovanoti specialiai konkursui sukurtomis skulptūrėlėmis ,,Gimiau skambėti” bei laureatų diplomais.

10. Visiems dalyviams bus įteikti nugalėtojų arba dalyvių diplomais bei at­minimo suvenyrai.

11. Žiūrovai rinks labiausiai patikusį atlikėją ar kolektyvą. Jis bus apdovanotas žiūrovų prizu.

 

IV. VERTINIMO EIGA IR APDOVANOJIMAI

12. Konkurso dalyvių pasirodymą vertins profesionalų komisija.

13. Vertinama 10 balų sistemoje uždaru balsavimu.

14. Esant vienodam surinktų balų skaičiui, galutinį sprendimą priima vertinimo komisijos pirmininkas.

15. Žiūrovų prizas atitenka daugiausiai žiūrovų balsų surinkusiam atlikėjui.( Žiūrovas konkurso dalyvio vardą užrašo ant bilieto šaknelės ir įmeta į specialią urną).

Pastaba: rezultatai skelbiami konkurso dieną pasirodžius visiems konkurso dalyviams.

 

V. KONKURSO EIGA

16. Dalyviai konkursui registruojami iki balandžio 15 d .

17. Konkurso nugalėtojai skelbiami tą pačią dieną.

18. Konkursas filmuojams, reportažai iš konkurso transliuojami, nuotraukos publikuojamos.

 

 

VI. KONKURSO VIETA IR LAIKAS

19. Konkurso vieta -  352 Commercial Road, E1 0LB.

20. Konkurso laikas – gegužės 4 d. Konkurso pradžia – 12.00.  

21. Konkursantai renkasi nuo 11.00